หน้าแรก   »  ค้นหา   »  พิกัดปัจจุบัน   

ค้นหาที่เที่ยวใกล้ตัวด้วยพิกัดปัจจุบัน

อุปกรณ์ที่มี GPS ในตัวจะค้นหาที่เที่ยวใกล้ตัวได้ดีกว่า

พิกัดที่เที่ยวใกล้ตัว บนแผนที่ Google Map

ระยะทาง 0.036 กม.

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 0.115 กม.

พระบรมมหาราชวัง จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 0.137 กม.

ศาลหลักเมือง จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 0.263 กม.

สวนสราญรมย์ จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 0.344 กม.

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 0.348 กม.

ท่ามหาราช จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 0.43 กม.

ศาลเจ้าพ่อเสือ จ.กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 0.431 กม.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร