หน้าแรก   »  จังหวัด   »  พิจิตร   

พิจิตร

สถานที่ท่องเที่ยวใน จ.พิจิตร

พิกัด บน Google Map

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงสีไฟ จ.พิจิตร

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร จ.พิจิตร

วัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

วัดเขารูปช้าง จ.พิจิตร

วัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร

วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร

วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) จ.พิจิตร

ย่านเก่าวังกรด จ.พิจิตร

พระพุทธเกตุมงคล (วัดเทวประสาท) จ.พิจิตร

วัดนครชุม จ.พิจิตร

สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ จ.พิจิตร

พิพิธภัณฑ์จระเข้ บึงสีไฟ จ.พิจิตร

หอชมนก บึงสีไฟ จ.พิจิตร

วัดถ้ำชาละวัน จ.พิจิตร

ข้อมูลทั้งหมด  : 15 แถว    แบ่งเป็นทั้งหมด  : 1 หน้า


Top