สถานที่ใกล้เคียง : วัดนครโกษา

จ.ลพบุรี

พิกัดสถานที่ใกล้เคียง บนแผนที่ Google Map

ระยะทาง 0.079 กม.

ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี

ระยะทาง 0.155 กม.

พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี

ระยะทาง 0.204 กม.

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

ระยะทาง 0.256 กม.

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี

ระยะทาง 0.268 กม.

เทวสถานปรางค์แขก จ.ลพบุรี

ระยะทาง 0.369 กม.

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ จ.ลพบุรี

ระยะทาง 0.426 กม.

วัดปืน จ.ลพบุรี

ระยะทาง 1.376 กม.

สวนสัตว์ลพบุรี จ.ลพบุรี

Top