สถานที่ใกล้เคียง : วัดไผ่โรงวัว

จ.สุพรรณบุรี

พิกัดสถานที่ใกล้เคียง บนแผนที่ Google Map

ระยะทาง 2.324 กม.

วัดท่าเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ระยะทาง 4.221 กม.

ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 จ.นครปฐม

ระยะทาง 6.283 กม.

ตลาดน้ำสะพานโค้ง จ.สุพรรณบุรี

ระยะทาง 8.353 กม.

วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ระยะทาง 10.308 กม.

ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จ.นครปฐม

ระยะทาง 13.313 กม.

เมืองรัตติยา จ.นครปฐม

ระยะทาง 14.356 กม.

ตลาดน้ำวัดลำพญา จ.นครปฐม

ระยะทาง 15.415 กม.

วัดเจดีย์หอย จ.ปทุมธานี

Top